ประกาศสหกรณ์

  • ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง การจ้างรับเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความสะอาด


  • UploadImage
  • ประกาศ ฉ.20/2563 เรื่อง การจ้างรับเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความสะอาด


  • File Size : [2209.937 KB]

    Date : [09 ก.ค. 2563]


  • ดาวโหลด pdf