ฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ

Avatar

นายวิทยา เหง่าหลี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ
Avatar

นายภัทรพล สืบสังข์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ
Avatar

นายวสุธร ฤทธิ์โรจนกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ