ประกาศสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด -  วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 14:50 น. 249
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 17/2563 เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด -  วันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 21:42 น. 591
ประกาศพักชำระหนี้ ไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ระยะที่ 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด -  วันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลา 14:22 น. 273
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 26/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ระยะเวลา 45 เดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด -  วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 16:03 น. 140
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด -  วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 14:31 น. 101
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง ให้เช่าที่ดินเปล่า

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด -  วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 13:38 น. 228
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 21/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด -  วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 09:38 น. 27
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 16/2563 เรื่อง การโอนเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นทุนสำรอง