ภาพกิจกรรม

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายราชัย ยวนเกิด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครุสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกิจกรรมชักพุ่มผ้าป่า ในงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด นับเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่า และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี