ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขยายเวลาให้สมาชิกที่มีความประสงค์ทำประกันชีวิตกลุ่ม 2564


 • UploadImage
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

  1. ขยายเวลาให้สมาชิกที่มีความประสงค์ทำประกันชีวิตกลุ่ม

  ส่งคำร้องให้มาถึงสหกรณ์ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563

   

  2. แจ้งเพิ่มเติมสมาชิกรายกู้พิเศษ หรือสมาชิกที่มีเฉพาะสัญญากู้ใช้หุ้นค้ำประกันเพียงสัญญาเดียว

  หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ทำประกันภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท   

  ก็ทำได้ตามความสมัครใจ