ภาพกิจกรรม

วันที่  5-7 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพ ประธานคณะทำงานพร้อมด้วยคณะทำงานประเมินกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ออกประเมินกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าไท , โรงเรียนวัดประตูใหญ่ , โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน , โรงเรียนวัดเขานางเภา , โรงเรียนบ้านหัวหมากบน