ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 36/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ครั้งที่ 2


  • UploadImage
  •   ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 36/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ครั้งที่ 2


  • File Size : [929.345 KB]

    Date : [29 มิ.ย. 2563]


  • ดาวโหลด pdf