ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี