ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2566 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์เครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ.โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี