ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2566

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกลั่นกรอง (ร่าง) เเผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567

ณ โรงเเรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี