ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ครบรอบ 107 ปี