ภาพกิจกรรม

ท่านสุเวช รุ่งแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด นำทีม คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้หน่วยงานต่างๆ ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี