ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และชุมชน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด