ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมวางแผนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี นำโดยท่านสุเวช รุ่งแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 66 ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 เพื่อนำสู่การปฎิบัติงานในองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก