ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 เมษายน 2565 ว่าที่ ร.ต.อำนาจ ศรีเทพ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะทำงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์ ได้ทดสอบระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยศูนย์ประจำอำเภอ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 เมษายน 2565