ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง และสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด