ภาพกิจกรรม

        วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านประพัทธ์ รัตนอรุณ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประชุมหาแนวทางการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีบัญชี 2565 เพื่อขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและหาแนวทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกของสหกรณ์