ภาพกิจกรรม

 

ท่านประพัทธ์ รัตนอรุณ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมกัน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต