ภาพกิจกรรม

          วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะทำงานร่วมกันประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี เป็นฐาน ผ่านทาง Video Conference