ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.อำนาจ ศรีเทพ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้จัดการ รองผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และงานเกษียณอายุเจ้าหน้าที่ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี