ภาพกิจกรรม

 

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด เข้าร่วมประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาครบวงจร ประจำปีบัญชี 2564 (รอบที่ 2 ) ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ ZOOM Cloud Meetings มีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบประเมินในรอบที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางสาน อำเภอพนม และโรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี