ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการและตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ประธานประพัทธ์ รัตนอรุณ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ