ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายประพันธ์ รัตนฺอรุณ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ ฯ ให้มีความก้าวหน้าเพื่อนำพามวลสมาชิก สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า