ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง และสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด