ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร