ภาพกิจกรรม

      คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนาขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องทิวลิป 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี